Netværkspiloter

Alle mennesker indgår i forskellige netværk, der går på kryds og tværs af hinanden. Langt de fleste af disse er spontant opståede netværk, som ikke er bevidst rettet mod bestemte mål. Planlagte eller designede netværk føles derfor som en meget naturlig form for organisering.

Netværk
Netværksformen er velegnet til en bred vifte af formål. Her er lidt eksempler på opgaver, hvor netværk kan spille en stor rolle:

 • erfaringsudveksling mellem ligestillede
 • markedsføring af en virksomhed
 • arrangement af en musikfestival
 • udvikling af komplekse teknologiske løsninger

Fælles for alle netværk er dog, at de knytter forbindelser, der hvor de ellers ikke er. Netværksorganisering er dog langtfra fri for udfordringer. Programmet her lader deltagerne røre ved alle væsentlige aspekter af at skabe og vedligeholde designede netværk.

Programmet for Netværkspiloter

Netværkspilot består af dele, der kan vælges individuelt og vægtes i forhold til de konkrete behov.

A-elementerne kan afholdes dels som kursus og dels som workshop.

Et kursus varer to timer og rummer en lille håndfuld korte oplæg og fælles diskussion i forlængelse af oplæggene. Kurserne er ikke målrettede men beregnet til inspiration. Workshops varer fra fire til seks timer og rummer de samme oplæg som kurserne men giver mulighed for, at deltagerne kan omsætte oplæggenes indhold til brug i deres eget netværk via øvelser og gruppedialog. Workshops er således målrettede. Overskrifterne for A-elementer er:

 • Hvad kan netværk bruges til
 • Organisering og vedligeholdelse af netværk

B-elementerne er supplerende vinkler af kortere varighed, som udspringer af det aktuelle netværks konkrete behov. B-elementerne kan føjes til programmet. Eksempler herpå kan være:

 • Netværksetik
 • Bindemidler for et godt netværk
 • Faldgruber i samarbejdet

C-elementet er Vision & Praxis' internetbaserede projektmanager, som kan styrke kommunikationen i netværket og hjælpe med at strukturere netværkets projektorienterede aktiviteter.

 • Projektmanageren kan købes for sig selv og benyttes uden videre eller
 • Projektmanageren kan overdrages i forbindelse med et kursus, hvor deltagerne gøres fortrolige med brugen af og mulighederne i den.

Resultat

Resultatet afhænger naturligvis af de valgte ydelser, men fælles for dem alle er, at deltagerne vil blive præsenteret for stort set alle væsentlige spørgsmål indenfor det eller de valgte emner. For workshops vedkommende vil deltagerne også have arbejdet målrettet med at formulere svar på disse spørgsmål i relation til deres eget netværk, og de vil stå godt rustet til det videre netværkssamarbejde.

Holdet

Vision & Praxis