Landsbynetværk

Fremtidssikring af det fælles liv

Masser af små byer og landsbyer i Danmark lider under affolkning og problemer med at tiltrække nye ressourcer. Der trækkes ofte lange veksler på "Tordenskjolds soldater", når arrangementer skal gennemføres indtil den dag, "soldaterne" ikke kan mere.

Landby 1
Ved fælles hjælp og en styrkelse af byens netværk af ildsjæle, foreninger, brokhoveder, folk med gode idéer og alle andre interesserede kan der pustes nyt liv i byens fælles liv. For at tiltrække nye aktive er åbenhed afgørende ligesom muligheden for at deltage og bidrage på mange forskellige niveauer.

Programmet for "Landbynetværk" er skræddersyet til disse formål. Det omfatter:

 1. en workshop, hvor alle interesserede mødes i den virkelige verden for at forny kontakter og smitte af på hinanden med gode idéer til fremtidens fælles liv i byen;
 2. en levende internetportal for byen - et spejl for livet i byen, hvor idéer kan gro, også når de aktive ikke lige mødes;
 3. assistance gennem hele processen fra planlægning over PR og til gennemførelse.

Workshoppen

Workshoppen er fornøjelig og løber over en hel dag eller evt. en weekend. Det er en workshop, som ene og alene tager afsæt i deltagernes egne drømme, idéer og erfaringer.

En dagsorden for workshoppen kan f.eks. se sådan ud:

 • Hvordan styrker vi den løbende daglige kontakt på tværs af de forskellige foreninger og aktive i byen?
 • Hvilke fremtidige fælles projekter ønsker vi os i byen?
 • Hvordan gør vi byen til en attraktiv plet på landkortet - også for verden udenfor?

Byens internetportal

Landsby 2
En internetportal for byen tjener en mængde af formål:

 • Den gør byen synlig for nye potentielle tilflyttere.
 • Den gør byens foreninger mv. synlig for faktiske tilflyttere.
 • Den styrker kontakten mellem foreningerne og andre aktive.
 • Den styrker byens kommunikation og mulighed for at bidrage helt ud i hjemmene.

Portalen skal være i trit med byens behov og ønsker for fremtidens samarbejde. Derfor indgår portalens udformning i workshoppen, og den gøres ikke endeligt færdig, før alle er klogere på planerne for fremtiden efter workshoppen. Gode idéer til portalen vil blive gennemført.

Resultat af "Landbynetværk"

 • At byens netværk af foreninger og andre aktive i byen kommer styrket ud af workshoppen med en vrimmel af gode idéer og lyst til at tage hul på dem.
 • At andre end de mest aktive kan deltage og holde sig orienterede via portalen.
 • At kommunikationen mellem landbyens borgere generelt får et løft.
 • Workshoppen vil desuden ligge i dokumenteret form - evt. på portalen.

Holdet

Teater Nu, Vision & Praxis