Teamroller i praksis

De populære teams giver nye udfordringer

Organisering i teams er i stigende grad populært til løsning alskens forskellige opgaver. Team arbejde kræver imidlertid både andre kompetencer og en anden organisering rundt om teamet, end de mere traditionelle hierarkiske strukturer kan honorere.

Stående team
Mængder af små forhandlingssituationer om mål og midler, uklarhed om rollefordeling og usikkerhed om kompetencefordelingen mellem teamet og dets opdragsholdere bliver pludselig en del af dagligdagens arbejde. I sammenlagte enheder (som f.eks. kommunale afdelinger under strukturreformen) er disse arbejdsbetingelser skærpet takket være mødet mellem forskellige virksomhedskulturer.

Denne workshop retter sig mod dem, der dels gerne vil opnå en dybere forståelse af dynamikken i team samarbejde og dels skabe større konsensus om, hvordan teamsamarbejdet skal tilrettelægges.

Teamets byggesten - mennesker og opgaver

Et team er et team når to eller flere mennesker samles i en periode om at løse en eller flere opgaver. Typisk vil en afklaring af mål og midler også i et eller andet omfang indgå i teamets opgave- eller projektbeskrivelse.

Det større spillerum og den større autonomi gør den menneskelige faktor overordentlig betydningsfuld. Denne workshop sigter derfor mod en skærpet bevidsthed om de dynamikker, der ligger bag teamrollerne - fra vaner over positioner og relationer til magt - eller kort sagt det der sker der, hvor opgaven møder mennesket.

Dagens forløb veksler mellem

  • øvelser og metoder hentet fra teatrets verden
  • tankevækkende oplæg om teamroller samt
  • dialog, refleksion og arbejde i mindre grupper
  • såvel som i fælles forum

Resultatet

Deltagerne får et fælles grundlag til at vurdere teamets interne dynamik og dermed bedre forudsætninger for at tilrettelægge teamets arbejde optimalt.

Holdet

Teater Nu, Vision & Praxis