Fusionskultur

Danmarkshistoriens mest omfattende fusion i den offentlige sektor, kommunalreformen, er sat på skinner. Samarbejdet i de nye enheder står aktuelt overfor udfordringer, hvis konkrete udformninger har været umulige at forudse. Det handler og samarbejds- og virksomhedskulturen.

Når "selvfølgelig" forsvinder

Et solidt etableret samarbejde er blandt andet præget af selvfølgeligheder. Alle ved uden at skulle tænke særligt over det, hvordan de fleste af arbejdsdagens opgaver og gøremål gribes an. Dette er meget anderledes i en fusioneret enhed.

Fusion
Den tavse viden og de gode vaner kan ikke længere tages for givet. Der kan opstå skæve magtforhold mellem de tidligere adskilte afdelinger. Den enkelte medarbejder kan frygte at miste opgaver og tvivle på egne kompetencer i den nye sammenhæng. Den nye ledelsesstil er måske uvant. Dette (og meget mere til) kan skabe modstand mod og frygt for forandringerne.

I denne situation er dialog afgørende. Kultur gemmer sig i alt det, vi ikke sætter ord på. I sagens natur er det noget af en udfordring at få slået fast, hvad denne dialog skal handle om. Programmet Fusionskultur er designet til formålet.

Forløb

Forberedelser:

  • Minisurvey om medarbejdernes oplevelse af fusionen.
  • Afklaringsmøde med ledelse og repræsentanter for medarbejdere

Workshop:

  • oplæg om virksomhedskulturens skjulte sider samt
  • øvelser og metoder hentet fra teatrets verden
  • dialog, refleksion og arbejde i mindre grupper
  • såvel som i fælles forum

Hele forløbet dokumenteres i digital form.

Holdet

Teater Nu, Vision & Praxis