Vision & Praxis

Demokrati i hverdagen gi'r pote!

Frederik Schütt
Frederik Schütt, Vision & Praxis
Masser af løsninger og positiv udvikling ligger gemt i den viden mennesker har om deres umiddelbare omgivelser i dagligdagen. Både på arbejdspladsen og i boligområdet dukker der løbende nye problemer og udfordringer op. De, der er tæt på problemerne, har ofte den bedste fornemmelse for hvilke løsninger, der har gode chancer for succes. Kunsten er at få disse hverdagskompetencer frem i lyset og få dem delt med andre, så løsninger kan findes. Hos Vision & Praxis er hverdagsdemokratiet i fokus.

Strukturreformen - et hav af skjulte løsninger

Med sammenlægninger af ikke blot kommuner og amter men også af de enkelte afdelinger er der opstået tusindvis af nye samarbejdskonstellationer. Daglige vaner og forskellige virksomhedskulturer skal på meget kort tid falde på plads i rammer, der på én gang er nye og velkendte. Der stilles nye krav til kommunikation, arbejdsgange, gennemsigtighed, dokumentation og meget andet. Tavs viden og gode vaner mister måske pludselige deres gyldighed. De enkeltes opgaveporteføljer er måske ikke faldet helt på plads - en situation, der alt i alt godt kan forekomme kaotisk.

Det er særdeles gavnligt at få de enkelte medarbejderes nye og gamle erfaringer og vurderinger frem i lyset som byggesten til nye løsninger - helst før fornemmelsen af kaos melder sig.

Workshops

Vision & Praxis' workshops bygger alle på netop vision og praksis. Herudover organiseres de ud fra princippet om hverdagsdemokrati. Med afsæt i en fælles afklaring af aktuelle forhold (praksis) tager deltagerne bestik af fremtidige muligheder og mål (visioner). Med visioner og praksis vel beskrevet er banen kridtet op for konkrete og holdbare handlingsplaner. Det hele gennemføres på baggrund af den viden og de kompetencer deltagerne har i forhold til de valgte, aktuelle emner.

Formen på de enkelte workshops varierer meget fra gang til gang. Et meget anvendt udgangspunkt er den velkendte workshopmodel, fremtidsværkstedet. Vi bruger den nødvendige tid på at afklare workshoppens tema og udfordringens karakter med kunden for at skrue workshoppen optimalt sammen til formålet. Vores workshops organiseres ikke sjældent i samarbejde med andre deltagere i Democrazy Netværket.

Websites

Sidst men ikke mindst producerer Vision & Praxis også brugervenlige og dynamiske hjemmesider til en forbedret ekstern kommunikation. Hjemmesiderne kan stå alene eller fungere som et kommunikativt supplement til workshops. Se f.eks. "Liv i landsbyen".

Se mere på vores tilbud og visionogpraxis.dk