Teater Nu

Nye kommunikationsveje mennesker imellem

Jan Foss
Jan Foss, Teater Nu
Teater Nu er et teater og et forum for udvikling af interaktivt teater fx. forumteater, i form af forestillinger og workshops.

Teater Nu er en konsulentvirksomhed som bidrager til at udvikle og finde nye veje i kommunikationen mennesker imellem.
Med det kreative udtryk som redskab til dialog, konkretisering, erkendelse, indsigt, refleksion og handling, deltager vi i seminarer, konferencer, temadage eller fyraftensmøder, altid med udgangspunkt i deltagernes situation.

De interaktive teatermetoder bryder den usynlige mur mellem skuespiller og tilskuer og gør den passive tilskuer til aktiv medspiller i teatrets fiktion, såvel som i virkeligheden. De interaktive teatermetoder genskaber sammenhænge fra virkeligheden, hvor deltagerne er medskaber af nye og fælles forståelser af verden.

Vi arbejder ud fra de grundlæggende demokratiske principper om det hele og unikke menneske. Vi skaber grobund for at frigøre de kreative ressourcer og den livgivende humor som forudsætning for at se på fortiden, nutiden og fremtiden i et nyt perspektiv. Ved at inddrage krop, følelser og intellekt i én aktiv proces skaber vi forståelse, dialog og et godt udgangspunkt for nye handlinger.

Med afsæt i forummetoderne, rollespil, improvisation, historiefortælling, procesdrama, psykodrama, skuespillerens værktøjer, fremtidsværksted, cafedialog og vores erfaring, skræddersyr vi en workshop / et procesforløb som ligger så tæt på arrangørens / deltagernes behov som muligt.

Vi tilstræber altid at stille med det bedste og stærkeste hold og afhængig af hvilken opgave vi skal løse, samarbejder vi med andre skuespillere, musikere, proceskonsulenter og erhvervspsykologer.

Teater Nu tilbyder

Workshopsforløb indenfor erhvervslivet og organisationer såvel som uddannelsessteder med temaer som:

  • Kulturforståelse
  • Værdiafklaring
  • Personlig ledelsesstil
  • Fokus på børn og unge
  • Samarbejde og teambuilding
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Konflikthåndtering
  • Den svære samtale/ dialogtræning og kommunikation

Se mere på vores tilbud og teaternu.dk